ماجراهای لولو و قبله!

آقای لاريجانی دبير شورای عالی امنيت ملی در آخرين مصاحبه يک جمله گفت به اين مضمون: «با نشان دادن « لولو» ی شورای امنیت، مردم ایران رو به قبله نمی شوند»

حالا جالبه که ببينيم اين جمله  که يک کلمه خاص ايرانی «لولو» و يک استعاره «رو به قبله شدن» رو در وجودش داره در زبانهای ديگه چطور ترجمه شده:
ترجمه نیوزویک: علی لاریجانی گفته است که اگر شورای امنیت مثل موجوداتی که بچه ها را می ترسانند ظاهر شود، مردم ایران به سوی قبله مسلمانان جهان دراز نمی کشند.
ترجمه نشریه اسپانیایی ال پائیس: علی لاریجانی گفت که اگر شورای امنیت چیز ترسناکی را هم به ایرانیان نشان دهد، باز هم مردم ایران به سوی عربستان سعودی نمی خوابند.
ترجمه نشریه فرانسوی اومانیته: علی لاریجانی گفت که دراز کشیدن ایرانیان به سوی مرکز اعتقادات مسلمانان بستگی به این دارد که آنها از موجودات افسانه ای بترسند، این یک داستان ایرانی است.

(راست و دروغش پای ابراهيم نبوي!)

برای من که جالب بود. اميدوارم که برای شما هم جالب باشه!

/ 0 نظر / 40 بازدید